29 juni 2023

Op 17 locaties in onze gemeente staan ondergrondse containers. Eén van deze locaties is het Nonnekeshof in Zundert. Wethouder Afval - Judith Kuijpers – gooide hier symbolisch de eerste zak afval in de ondergrondse containers. Vanaf zaterdag 1 juli zijn de containers te gebruiken voor inwoners die hierop aangesloten zijn.

Dit zijn met name bewoners van bovenwoningen en appartementen. De ondergrondse containers zijn een paar weken geleden geplaatst. Vanaf zaterdag 1 juli kunnen de containers gebruikt worden.

Doel: het verminderen van restafval

“Eind 2022 zijn wij gestart met het veranderen van onze afvalinzameling”’, vertelt wethouder Kuijpers. “We hebben bijvoorbeeld afscheid genomen van de blauwe restafvalzak en er zijn brenglocaties voor luiers en incontinentiemateriaal. Alle veranderingen hebben hetzelfde doel: het verminderen van restafval. Restafval is namelijk de enige afvalstroom die we niet kunnen hergebruiken. Met de komst van ondergrondse containers zetten we opnieuw een stap: bewoners van bovenwoningen en appartementen hebben nu de mogelijkheden om goed te scheiden, waardoor de hoeveelheid restafval verder afneemt”.

 

Korte afstand tot woningen

Per plek staan drie containers: één voor restafval, één voor GF+E-afval, en één voor oud papier en karton. De plekken zijn zorgvuldig gekozen. Hierbij is rekening gehouden met een aantal voorwaarden. Er is rekening gehouden met: veiligheid, bereikbaarheid voor de inzamelaar, én ligging van kabels en leidingen. Ook mocht de afstand tot de woningen van de gebruikers niet te ver zijn. Om aan de laatste voorwaarde te voldoen, moeten nog een aantal plekken ondergrondse containers worden geplaatst.  Deze plekken zijn nog niet definitief.

Inwoners kunnen met hun vragen terecht bij afvalinzamelaar Saver. Saver is bereikbaar via hun websiteinfo@saver.nl, en 016 559 77 77.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/wethouder-opent-ondergrondse-containers-voor-gebruik