26 april 2023
De gedecoreerden met burgemeester Joyce Vermue.

De gedecoreerden met burgemeester Joyce Vermue.

Christ-Jan van Bedaf

Christ-Jan van Bedaf

Ludo Elst

Ludo Elst

Ad de Klerk

Ad de Klerk

Louis de Koning

Louis de Koning

Marjes van Etten-Jespers

Marjes van Etten-Jespers

Jos Willemsen

Jos Willemsen

Christ-Jan van Bedaf en Ludo Elst uit Achtmaal, Ad de Klerk en Louis de Koning uit Rijsbergen en Marjes van Etten-Jespers en Jos Willemsen uit Zundert zijn benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit gebeurde traditiegetrouw tijdens de Lintjesregen, een dag voor Koningsdag. Burgemeester Vermue en kinderburgemeester Ties van Steen verrasten de gedecoreerden in de ochtend bij de voordeur met deze mededeling. In de middag stond burgemeester Vermue stil bij hun uitzonderlijke verdiensten voor de samenleving en reikte hen, namens Zijne Majesteit de Koning, de onderscheiding uit in ontmoetingscentrum De Koutershof in Rijsbergen.

De zes gedecoreerden ontvingen een lintje vanwege hun verdiensten voor de samenleving. Burgemeester Vermue: “De Lintjesregen is een groot feest. Voor degene die de Onderscheiding ontvangt, maar ook voor de gemeenschap. Want waar zouden we zijn zonder de vele vrijwilligers die een verschil in de gemeente maken door hun inzet. Ik verbaas me telkens weer over de verscheidenheid aan organisaties en werkzaamheden, waarbij onze vrijwilligers betrokken zijn. En ook de vele uren die de gedecoreerden hierin steken. Maar bovenal, de betrokkenheid en toewijding. Ik feliciteer de gedecoreerden van harte met deze welverdiende onderscheiding.“

 

Over de gedecoreerden
 

De heer Christ-Jan van Bedaf (51 jaar) uit Achtmaal

De heer Christ-Jan van Bedaf zet zich continu in voor de leefbaarheid van het dorp Achtmaal. Hij was betrokken bij de oprichting van de dorpsraad Achtmaal in 2006 en sindsdien bestuurslid, waarvan voorzitter tussen 2009 en 2020. Tussen 2014 en 2018 vertegenwoordigde hij de dorpsraden van kleine gemeenten in het bestuur van de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant. Voor stichting de Nachtegaal, het gemeenschapshuis van Achtmaal, heeft hij 12 jaar lang de voorzittershamer opgepakt. Hier maakte hij zich hard voor een multifunctioneel dorpshuis. En sinds 2017 is er een dorpsbarbecue op initiatief van de heer van Bedaf. Vanuit zijn vrijwilligerswerk en zijn supermarkt de Coöp zet hij zich in voor jong en oud en zorgt voor sociale verbinding in het dorp.

 

De heer Ludo Elst (69 jaar) uit Achtmaal

De heer Ludo Elst is sinds 1977 actief lid van Gilde Sint Cornelius in Achtmaal en sindsdien heeft hij het gilde nooit meer losgelaten. Hij heeft 6 periodes van 3 jaar als bestuurslid gediend, waarvan een groot gedeelte als voorzitter. Een grote uitdaging in zijn tijd als voorzitter was het vinden van een nieuwe locatie voor  het Gilde. Sinds 2014 bekleedt de heer Elst de functie van vice-voorzitter bij de Flobertschutterskring Baronie. Deze vereniging verbindt de gildes uit gemeente Zundert en Rucphen. Hij draagt een warm hart toe aan carnaval en is dan ook een periode voorzitter geweest bij carnavalsvereniging de Goudpoepers in Achtmaal.

 

De heer Ad de Klerk (71 jaar) uit Rijsbergen

De heer Ad de Klerk heeft sinds 2006 veel gedaan voor cultuur, recreatie en toerisme binnen de gemeente Zundert. Daaruit zijn activiteiten ontstaan die inmiddels stevig verankerd zijn binnen de lokale dorpsgemeenschappen van Rijsbergen en Zundert. Als rasechte verhalenverteller en verzamelaar van historische en culturele weetjes weet hij rondleidingen op te luisteren. Zoals bij de DorpsGidsenCollectief Rijsbergen, het Vincent van GoghHuis in Zundert en stichting Cultuur Landgoederen Zundert. Van de laatste is hij sinds 2017 voorzitter. En voor het Vincent van GoghHuis is hij ambassadeur.

 

De heer Louis de Koning (75 jaar) uit Rijsbergen

De heer de Koning zet zich al meer dan 20 jaar in voor verenigingen in Rijsbergen. 16 jaar was hij brancardier bij Brancardiersvereniging Limburgse Bedevaart en begeleidde hij hulpbehoevende pelgrims naar Lourdes. Bij stichting Boerendag was hij sinds 1998 betrokken als lid van de optocht commissie. Sinds 2011 zet de heer De Koning zich in voor de gasten van de Zonnebloem, afdeling Rijsbergen. Bij het koor Voluntate heeft hij 15 jaar het penningmeesterschap vervuld, en zingt hij het dubbele aantal jaren mee. Hij was ook penningmeester bij buurtvereniging Kaarschot. In totaal is hij bij deze vereniging 36 jaar bestuurslid geweest. Tot slot is Louis iedere week te vinden bij woonvoorziening Rijserf van Amarant. Hier onderneemt hij allerlei activiteiten met de cliënten.

 

Mevrouw Marjes van Etten-Jespers (70 jaar) uit Zundert

Mevrouw van Etten-Jespers zet zich al meer dan 20 jaar in voor meerdere verenigingen. Bij de Zonnebloem, afdeling Ulvenhout – Galder – Strijbeek is ze bestuurslid sinds 2012, waarvan de afgelopen vier jaar voorzitter. De afdeling zet zich in voor mensen met een lichamelijk beperking. In 2018 is ze gestart als secretaris van de KBO Galder – Strijbeek en is ze een drijvende kracht achter het project ‘Effe Buurten’. Ze staat elke week als winkelmedewerker in de Malawishop in Zundert, waar spullen worden verkocht voor een weeshuis in Malawi. Ook is ze betrokken bij gemeente Alphen-Chaam, waaronder als vrijwilliger voor de gemeentelijke balie in de kern Galder. In het verleden heeft ze 12 jaar de functie vervuld van secretaris bij de Katholieke Vrouwenorganisatie in Galder – Strijbeek, naast haar werk op haar manege.

 

Jos Willemsen (56 jaar) uit Zundert

De heer Jos Willemsen is op zijn 16e bestuurslid geworden van Kruisboogvereniging Nooit Gedacht in Achtmaal. Hij trad op als wedstrijdleider en was verantwoordelijk voor het verenigingsmateriaal. Na een pauze van 5 jaar is hij sinds 2015 weer bestuurslid. Dit keer als voorzitter. Sinds 2005 is hij bestuurslid en vanaf 2010 voorzitter van de Kring Zundert. Dit is de overkoepelende organisatie van de negen kruisboogverenigingen van de gemeente Zundert. Als boomkweker vertegenwoordigde hij de boomkwekers in het bestuur van CLTV. Dit deed hij van 2008-2019. Daarnaast is hij raadslid voor de gemeente Zundert.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/zes-inwoners-ontvangen-koninklijke-onderscheiding