18 juni 2024
Wethouder Kools en adviseur Antens openen de bijeenkomst
Zo werkt een ondergrondse waterberging
De ondergrondse waterberging in aanbouw
Overzicht van de ondergrondse waterberging in aanbouw

Gemeente Zundert investeert in de aanleg van grote ondergrondse waterbergingen, zodat we regenwater opvangen en ter plaatse in de grond kan zakken. Hiermee bereidt de gemeente Zundert zich voor op de verdere klimaatverandering. Aan het Nassauplein in Zundert wordt op dit moment de derde ondergrondse waterberging geplaatst, goed voor 273.000 liter water.

 

Op dit moment wordt aan de rand van het Nassauplein in Zundert een ondergrondse waterberging geplaatst. Met dit systeem zal het regenwater wat valt op het Nassauplein; de rijbaan van de Bredaseweg; en de directe omgeving niet meer onnodig via het riool wegstromen, maar ter plaatse rondom de waterberging in de bodem trekken.

We willen als gemeente zo goed mogelijk voorbereid zijn op wateroverlast en droogte. Een ondergrondse waterberging biedt veel voordelen. Het helpt om in periodes van droogte het grondwater op peil te houden en verdroging tegen te gaan. We ontlasten het gemeentelijke rioolstelsel, en voorkomen zo wateroverlast,” aldus wethouder Groen, Ellie Kools.

Op dit moment wordt de berging geplaatst. Later wordt het leidingswerk aangelegd, zodat het regenwater daadwerkelijk in de berging kan stromen.

 

Over de ondergrondse waterberging

We hebben steeds vaker te maken met zeer natte en zeer droge periodes. Dit heeft als gevolg dat er steeds vaker een tekort aan grondwater is, de watervoorraden sneller opraken, of dat in natte periodes het riool overbelast raakt. Daarom kijken we naar manieren om het grondwaterpeil op peil te houden. Dit kan onder andere door regenwater op te vangen.

Tijdens de werkzaamheden is er een gat gegraven van 1,50m diep, 4 meter breed en 40 meter lang. Op de bodem wordt een betonnen plaat neergelegd met daarop betonnen tafels. Aan de zijkanten worden betonplaten gemonteerd. Dit wordt vervolgens bekleed met infiltratiematten en een speciaal textiel die ervoor zorgen dat het water geleidelijk de grond in kan trekken.  

 

Zundert neemt meer maatregelen voor opvang van regenwater

In de gemeente Zundert zijn al op meerdere locaties maatregelen getroffen voor opvang en infiltratie van regenwater. Zoals bij de parkeerplaats van de Roskam in Zundert en bij de Bremakker in Rijsbergen.

 

Inwoners kunnen thuis ook regenwater opvangen

Dit kan eenvoudig door de regenpijp af te koppelen van het riool. Ieder huishouden kan bij de gemeente een gratis Brickey aanvragen: dit is een speciale afkoppelsteen voor thuis. Men zaagt het onderste gedeelte van de regenpijp af en plaatst hier een Brickey voor terug. Zo spoelt de regen niet direct het riool in, maar blijft het in de tuin. Dit is goed voor het riool en voor de eigen bloemen en planten. Een Brickey kan men aanvragen via onze webpagina 'Afkoppelen'.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/zundert-pakt-wateroverlast-en-droogte-aan-met-ondergrondse-waterbergingen