12 november 2023
Icoon Optimale Dienstverlening

Op 7 november is de 'Netwerkbegroting 2024-2027' vastgesteld door de gemeenteraad.

In 2024 gaan we op de huidige voet verder en wordt het coalitieakkoord verder uitgevoerd. Er zijn zes actuele Zundertse thema’s die door de hele netwerkbegroting verwerkt zijn:

  • Betaalbare en duurzame maatschappelijke gebouwen
  • Goed, gezond en veilig wonen voor iedereen
  • Vitaler buitengebied
  • Klimaatadaptatie en energietransitie
  • Optimale bereikbaarheid en mobiliteit
  • Optimale dienstverlening

U ziet hier de begroting in één oogopslag. (pdf, 1.151 kb) 

Op de webpagina www.zundert.nl/begroting staat alle informatie over de begroting, het beleid van het Programma Zundert, en ziet u de begroting in één oogopslag weergegeven.  

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/dit-is-de-begroting-voor-2024