07 juli 2023

Het college van B&W heeft vier locaties aangewezen als kansrijke locaties voor de bouw van een Integraal Kind Centrum (IKC) in het dorp Zundert. Dit zijn de locaties: Annaschool, Hoge Dreef, hoek Berkstraat-Berkenring, en het JeeKaaCee. Deze locaties worden deze zomer verder onderzocht. In september neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de plek voor het IKC.

In Zundert willen de gemeente, het onderwijs (Stichting Primair Onderwijs Zundert, SPOZ) en de kinderopvang (Kober Kinderopvang) een IKC vestigen. Een IKC is een Integraal Kind Centrum waar onderwijs en kinderopvang in één gebouw en vanuit één visie werken aan de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar. In het IKC Zundert komen straks de scholen Zonnebloem, de Annaschool en Kober Kinderopvang.

 

Op zoek naar de beste plek voor een IKC

In januari 2023 heeft de gemeenteraad besloten om de locatiekeuze, die in 2020 op locatie ‘Zonnebloem’ is gevallen, te heroverwegen. En om te onderzoeken of er een betere locatie is voor het IKC. Dit is gedaan, omdat we zeker willen weten dat de beste keuze wordt gemaakt. Door nu opnieuw het onderzoek te doen, werken we aan de beste plek voor onderwijs en kinderopvang voor de komende 40 jaar.

Voor het onderzoek is een plan van aanpak opgesteld dat in januari is goedgekeurd door de gemeenteraad. Daarna hebben de gemeente, Stichting Primair Onderwijs Zundert (SPOZ), Kober Kinderopvang en extern bureau Van Plan samen de eerste stappen van het locatieonderzoek gezet. Hieruit zijn een aantal locaties naar voren gekomen die geschikt zijn voor de bouw van een IKC.

 

Er zijn vier kansrijke locaties voor een IKC

Dit zijn de locaties: Annaschool, Hoge Dreef, hoek Berkstraat-Berkenring, en het JeeKaaCee. Klik op deze link voor een kaart van Zundert met daarop de vier locaties. Deze locaties voldoen aan de randvoorwaarden.

Dit betekent dat:

  • De locaties voldoende ruimte bieden aan de bouw van een IKC
  • Er voldoende mogelijkheid is voor veilige routes voor voetgangers en fietsers;
  • De locaties financieel haalbaar zijn
  • De locaties een gunstige ligging hebben in het dorp Zundert.

 

De vervolgstap is om tot één voorkeurslocatie te komen

Burger- en raadsleden hebben tijdens een vertrouwelijke, opiniërende raadsbijeenkomst hun mening gegeven over de kansrijke locaties. Extern bureau Van Plan gaat deze zomer verder onderzoek doen naar de vier locaties. Op 13 september is de Rondevergadering van de gemeenteraad waarin dit onderwerp wordt besproken. Op 26 september neemt de gemeenteraad een besluit over de definitieve locatie van het IKC.

De eigenaren van de kansrijke locaties zijn geïnformeerd. Omwonenden van de kansrijke locaties ontvangen deze huis-aan-huis-brief. Verdere informatie staat op onze webpagina over scholen.

 

Heeft u vragen?

U bereikt de gemeente via het telefoonnummer is 076-599 56 00. Mailen kan ook naar gemeente@zundert.nl. De gemeente is bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 8.00 en 17.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.30 uur.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/gemeente-zundert-onderzoekt-vier-kansrijke-locaties-voor-een-ikc-in-zundert