03 februari 2023

De pilot geplande logeerzorg, gestart in 2022, gaat door. Dat hebben de colleges van de 10 deelnemende gemeenten, waaronder Zundert, besloten. Inwoners met dementie kunnen logeren bij één van de vier zorglocaties, Avoord, Mijzo, Surplus en Thebe. Zorgen voor een ander kan erg intensief zijn. Veel mantelzorgers lopen zichzelf regelmatig voorbij. Wanneer de ander met dementie één of meer nachten gaat logeren, kan de mantelzorger even tot rust komen.

 

Logeerzorg is bedoeld om de mantelzorger van iemand met dementie tijdelijk te ontzorgen.

Langer thuis wonen is alleen mogelijk als er mantelzorgers zijn, die een groot deel van de zorg op zich nemen. Dat doen zij vaak met liefde. Maar uit onderzoek blijkt dat 53% zich overbelast voelt. Wanneer mantelzorgers tijd voor zichzelf hebben, kunnen ze het langer en in betere gezondheid vol houden. Dat komt de kwaliteit van leven van de mantelzorger en de persoon waarvoor gezorgd wordt ten goede. Logeerzorg is een van de vormen van respijtzorg.

In 2023 bekendheid geven aan mogelijkheden en voordelen van logeerzorg.

Het eerste jaar van de pilot is gebruikt om de basis goed te regelen. In 2022 zijn al 536 overnachtingen geweest. In 2023 geven de partners meer aandacht aan de mogelijkheden en voordelen van logeerzorg.

Onze gemeente heeft veel mantelzorgers. Ze zorgen uit liefde voor hun naasten. Hun zorg is onmisbaar en ontzettend belangrijk voor de ander. Mantelzorgers vinden het vaak moeilijk om toe te geven dat dit zwaar is. Het is moeilijk de zorg voor vader, moeder of partner uit handen te geven. Daarom moet de logeerzorg goed en prettig geregeld zijn. Zodat mantelzorgers deze ook echt gaan gebruiken om zelf even op te kunnen laden. Je kan alleen goed voor een ander zorgen als je ook goed voor jezelf zorgt.”  Zegt Twan Zopfi, wethouder zorg en sociaal domein.

In aanmerking komen voor logeerzorg

Ouderen met geheugen klachten en dementie komen in aanmerking voor Logeerzorg. Logeerzorg kan betaald worden vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning via de gemeente. Of als de persoon een indicatie van het CIZ heeft uit de Wet langdurige zorg.

Voor meer informatie, neemt u contact op met de Vraagwijzer. De contactgegevens zijn vraagwijzer@zundert.nl, 076 – 599 56 00. Of neem contact op met uw casemanager dementie, de Wmo medewerkers van de gemeente, de huisarts of de wijkverpleegkundige.