04 april 2024

Vandaag op 4 april gaat de website www.datgeldtvoormij.nl/gemeente/zundert/ live. Deze website richt zich op bestaanszekerheid en armoedebestrijding. Op deze website staan alle regelingen en toeslagen van de overheid, lokaal en landelijk. Een online check op de website, en eventueel een adviesgesprek, geven inwoners inzicht in hun financiële mogelijkheden. De service is bedoeld voor mensen met een smalle beurs. Zij krijgen hierdoor meer grip op hun financiën, waardoor onverwachte financiële tegenvallers niet direct tot schulden leiden.

 

 

‘Dat geldt voor mij’

Gemeente Zundert is de inzet van 'Dat geldt voor mij' gestart in samenwerking met het Werkplein en de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk en Roosendaal. Inwoners van de vijf gemeenten kunnen vanaf heden gebruikmaken van de online checks op www.datgeldtvoormij.nl. Deze checks kennen alle gemeentelijke regelingen en landelijke toeslagen in het kader van bestaanszekerheid. Inwoners kunnen zelf op de website zien welke regelingen er gelden.

Komen inwoners er zelf niet uit? Dan kunnen zij een adviesgesprek aanvragen met een medewerker van het Werkplein. Tijdens zo’n adviesgesprek wordt samen met de inwoner gekeken of uitgaven verlaagd kunnen worden. Heeft de inwoner een contract met de best passende energieleverancier? En de best passende zorgverzekering? Ook wordt onderzocht of de inwoner recht heeft op steunregelingen of toeslagen om de inkomsten te verhogen. De medewerker kan vervolgens helpen bij het aanvragen van deze regelingen. Het gebruik van de online checks en het adviesgesprek zijn gratis en vrijblijvend.

 

“We zijn gestart met het adviseren van huishoudens met behulp vanDat Geldt voor Mij’”, aldus René van Ginderen, bestuursvoorzitter van het Werkplein. “Dat zijn huishoudens die met moeite de maand financieel rondkomen, die weinig geld achter de hand hebben voor onvoorziene gebeurtenissen of waar de financiële situatie ineens is veranderd. Deze aanpak helpt om op een gestructureerde manier te kijken naar waar mensen binnen de vijf gemeenten recht op hebben en of ze wel de meest passende verzekering of contract hebben afgesloten. Wanneer inwoners geld kunnen besparen en de financiële situatie op orde komt, geeft dat mensen doorgaans rust en overzicht. Armoedebestrijding is daarmee geen doel op zich maar een middel om mensen weer en meer te laten meedoen in de samenleving”.

 

Wat geldt voor jou?

Er zijn veel sociale voorzieningen en regelingen, zoals toeslagen, vergoedingen, gemeentelijke minimaregelingen en speciale fondsen. Toch maakt niet iedereen gebruik van deze steunmaatregelen. Vaak weten inwoners niet welke regelingen er zijn, hoe ze daar aanspraak op kunnen maken en hebben ze de rust niet zich daarin te verdiepen. Onder de noemer ‘Dat geldt voor mij’ werken diverse organisaties in het land onder dezelfde boodschap aan meer gebruik van de bestaande voorzieningen.

 

Hulp bij zoektocht naar regelingen

Voor alle vijf de gemeenten wordt de ondersteuning geboden via het Werkplein. Op verschillende momenten gaat het Werkplein met inwoners het gesprek aan over ‘Dat geldt voor mij’. Inwoners die een uitkering aanvragen, die hulp zoeken bij de gemeentelijk schuldhulpverlening, vanuit een uitkering weer aan het werk gaan of starten met inburgering worden uitgenodigd om de online check te doen.

In de gemeente Zundert kunnen inwoners ook altijd terecht bij de consulenten van de Vraagwijzer Zundert, om hen op weg te helpen bij hun zoektocht naar regelingen. Kijk hiervoor op www.vraagwijzerzundert.nl