23 februari 2024

De gemeenteraad is er voor de inwoner van gemeente Zundert. U kiest immers elke vier jaar de leden van de gemeenteraad. In de huidige gemeenteraad zijn 7 partijen, waarvan 3 landelijke en 4 lokale partijen, vertegenwoordigd. Gezamenlijk zijn zij gekomen tot een breed gedragen politiek akkoord voor de periode 2022-2026. Hierin staan ook de 6 specifieke bestuursopdrachten aan het college van burgemeester en wethouders beschreven.


Op deze website houdt de gemeenteraad u graag op de hoogte van het raadswerk en het besluitvormingsproces. Wist u bijvoorbeeld dat:

  • U via www.notubiz.nl de raadvergaderingen live kunt volgen in beeld en geluid. Bovendien vindt u hier de agenda en de vergaderstukken.
  • U zelf ook invloed heeft op de politiek? Op de pagina inwoners aan het woord leest u hoe u uw stem laat horen.
  • Circa 30 burgerleden de 19 raadsleden ondersteunen in De Ronde. Dit zijn de voorbereidende vergaderingen waarin de politieke partijen advies geven aan de raadsleden voor de besluitvorming in de gemeenteraad.
  • De gemeenteraad méér doet dan alleen vergaderen. Ze gaan ook op pad om er achter wat er zoal leeft in onze 5 dorpskernen en in de regio.
  • De gemeenteraad sinds 5 november 2019 de beschikking heeft over een “eigen” vergaderzaal met camerasysteem in het verbouwde raadhuis.
  • Zundertse ambtenaren op cursus gaan om heldere taal te gaan schrijven. Teksten worden leesbaarder, simpeler, begrijpelijker en toegankelijker voor u als inwoner. Maar ook in raadsvoorstellen komen geen wollige, lange en ingewikkelde teksten meer voor. De focus komt te liggen op de kernboodschap. Kortom: heldere taal, die iedereen begrijpt en met plezier leest.


Alles is erop gericht om de toegankelijkheid en zichtbaarheid van de gemeenteraad voor u te verbeteren.   
Ik nodig u daarom van harte uit om de gemeenteraad te ontdekken.


Joyce Vermue (burgemeester)
voorzitter gemeenteraad