13 december 2023

Er komt nieuwbouw voor sociaal- en cultureel ontmoetingscentrum De Zindering, op de plek van voormalig CultuurCentrum De Schroef, in het hart van Zundert. Tijdens Het Besluit van 12 december stemde de gemeenteraad in met realisatie van De Zindering. Het college van B en W is hier erg blij mee: ‘Nu kunnen we verder met de vervolgstappen in samenwerking met de gebruikers’.

 

In gesprek met omwonenden

De eerste stap is het voorlopig ontwerp verfijnen tot een definitief ontwerp. ‘Om tot dit definitief ontwerp te komen, gaan we onder meer in gesprek met de omgeving. Wij willen hun wensen en behoeften zo goed mogelijk verwerken in het definitieve ontwerp’, schetst wethouder Judith Kuijpers (portefeuilles Maatschappelijk Vastgoed én Cultuur) het proces. ‘Dit definitief ontwerp stelt de gemeenteraad naar verwachting vast in april. Hierna gaan we verder met een aanvraag van de omgevingsvergunning’.

 

Maatschappelijke meerwaarde

Wethouder Sociaal Domein, Wesley van Steen, benadrukt de meerwaarde voor de Zundertse gemeenschap: ‘Als college zijn wij ervan overtuigd dat er nieuwbouw nodig is om een geschikt, toekomstbestendig sociaal en cultureel ontmoetingscentrum te krijgen. Nieuwbouw voor De Zindering faciliteert het verenigingsleven én zorgt voor behoud van maatschappelijke voorzieningen. Dit faciliteert de gemeenschapszin die Zundert zo kenmerkt. Daarnaast maakt het dat de kern Zundert leefbaar en aantrekkelijk blijft, nu en in de toekomst. Met elkaar, voor elkaar: dit maakt De Zindering het bruisende hart van Zundert’.

 

Toekomstige gebruikers enthousiast

Dat de nieuwbouw er komt kan ook op veel enthousiasme rekenen van de toekomstige gebruikers. Zij zijn intensief betrokken geweest bij opstellen van het voorlopig ontwerp. Een greep uit de reacties:

  • ‘In de kern Zundert wordt een voorziening als De Zindering node gemist. Dit moet een plek voor iedereen worden. Voor verenigingen een plek om zich thuis te voelen. De transparantie van het gebouw is positief. Dit draagt bij aan een laagdrempelige inloopvoorziening met een kopje koffie en ontmoeting voor iedereen. Met De Zindering hebben wij er als vereniging veel zin in’, - EHBO Zundert.
     
  • ‘Wij willen dicht bij de inwoners van Zundert zijn: zichtbaar, toegankelijk, openbaar en bereikbaar. Wij zien kansen om in De Zindering aan te sluiten bij de wensen en behoeften van Zundert. De Zindering is een plek die recht doet aan de eisen van de tijd en onze ambities. Wij kunnen niet wachten om in De Zindering aan de slag te gaan’, - Bibliotheek West-Brabant.
     
  • Wij zien De Zindering echt als het kloppend hart voor cultuur in Zundert. Dé plek waar men ontmoet, exposeert en geniet van een lokaal product. In De Zindering floreert cultuur en krijgt het de ruimte die het dorp Zundert verdient.’ Theater Zundert.
     
  • ‘Inwoners met vragen over opvoeden, inkomen, zorg en welzijn kunnen bij ons terecht. Wij hebben de wens om met alle partners onder één dak te werken. De Zindering is hier als centraal, makkelijk toegankelijke voorziening ideaal voor. Dit zorgt voor goede verbinding en is positief voor het sociaal domein in Zundert ’, - Vraagwijzer Zundert.

 

Op onze webpagina over De Zindering staan alle reacties van toekomstige gebruikers van De Zindering. Daarnaast zijn het voorlopig ontwerp én een (voorlopige) planning voor de langere termijn hier te bekijken.