Zundert

We hijsen de vlag voor de rechten van de mens

Vandaag, zaterdag 10 december, is het de Internationale Dag van de Mensenrechten. Op deze dag werd in 1948 de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens aangenomen door de… lees verder

Nieuws van het college, 6 december

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van… lees verder

Goede samenwerking voortzetten voor prettig wonen in Zundert

In de prestatieafspraken van 2023 staan opnieuw betaalbare huurwoningen voorop. Daarnaast zijn er concrete afspraken gemaakt over de betaalbaarheid, duurzaamheid en de huisvesting… lees verder